Stavy prasat opět rostou

Po krizi z let 2021 a 2022, která se projevila výrazným propadem stavů, dochází v EU, stejně jako u nás, k obratu. Podle předběžných čísel zveřejněných Eurostatem došlo na konci roku 2023 ve srovnání s předchozím prosincem k dalšímu snížení počtu prasat celkem. Pokles už byl ale jen nepatrný. Necelé jedno procento. V EU tak bylo na konci roku 2023 evidováno 133,6 milionu prasat. Přitom o rok dříve byl propad stavů více než pětiprocentní.

O tom, že je krize překonána ještě lépe vypovídají stavy prasnic. Ty totiž dokonce o 1,6 % rostou. Z významných zemí opět nejvíce ve Španělsku, kde přibylo 144 tisíc prasnic a prasniček (5,4 %). O tři procenta se zvýšil jejich stav v Holandsku, o jedno v Dánsku. Sousední Německo zůstalo v podstatě beze změny. Přes toto mírné zotavení ale zůstávají prakticky všude stavy nižší než v před třemi lety. Na konci roku 2020 měla Evropská unie téměř o 700 tisíc prasnic a prasniček více (6 %).

Současné mírné zvýšení stavů prasnic se s velkou pravděpodobností projeví v nabídce jatečných prasat ve druhém pololetí letošního roku.

Zdroj: Eurostat