Stavy prasat se dál nezvyšují

Druhá polovina loňského roku byla pro chovatele prasat pozitivní. Ceny se držely na dobré úrovni a stavy prasnic se začaly pomalu zvyšovat. Vývoj bohužel ukázal, že to nebyl důsledek lepší ekonomické situace, ale "jen" opětovného naskladnění chovů, které prošly repopulací. Na konci roku totiž růst stavů ustal a od listopadu se již stavy prasnic nijak významně nemění. Podle ústřední evidence se od té doby pohybují mezi 81 a 82 tisíci kusů.

Stavy prasat celkem mají proti prasnicím vždycky určitý skluz. Růst proto začal o něco později a později také skončil. Na přelomu roku však poměrně překvapivě došlo i k mírnému snížení stavů. To se však rychle změnilo a obnovil se velmi mírně pozitivní trend. V únoru letošního roku bylo evidováno 1,38 mil. prasat celkem.Zdroj: Ústřední evidence