Chov prasat 2023

Program

900-1000 Registrace účastníků
1000-1010 Zahájení konference
1010-1045 Podpory v chovu prasat, Ing. Petr Jílek, MZe
1045-1200 Výzvy v produkci prasat v EU z pohledu německých chovatelů, Albert Hortmann-Scholten, Německo
1200-1230 České maso na pultech obchodů jen jako další marketingový tah nebo cesta pro budoucnost?, Pavel Holeček, Globus
1230-1330
Oběd
1330-1350 České cechovní normy - české maso českým zákazníkům, Ing. Jan Stibal, SCHP
1350-1415 Pravidla zapojení do systému nadstandardního řízení bezpečnosti krmiv , Ing. Josef Svoboda, ÚKZÚZ
1415-1445 Aktuální zdravotní situace v chovech prasat, MVDr. Jiří Malášek, CPVS
Zakončení konference

Registrační formulář ...

Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 300 Kč za osobu u člena svazu.
600 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 2211, nejpozději do 3.11.2022.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (http://www.schpcm.cz/svaz/konference/registrace.aspx) nejpozději do 3.11.2022.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)

Organizační spolupráce: Magdalena Blažková