Chov prasat 2020

Program

900-1000 Registrace účastníků
1000-1010 Zahájení konference
1010-1100 Obchod s prasaty a vepřovým masem pod vlivem afrického moru prasat, Julien Rogon, Nucleus, Francie
1100-1145 Praktické zkušenosti s aplikací IPPC v chovech prasat, Ing. Martin Vraný, Farmprojekt
1140-1230 Marketingové nástroje pro prodej vepřového masa, Dr. Johann Schlederer, Rakousko
1230-1315
Oběd
1315-1415 Budoucnost použití antibiotických přípravků v chovech prasat, MVDr. Daniel Šperling Ph.D., CEVA
1415-1445 Novinky v lékové legislativě, MVDr. Leona Nepejchalová, ÚSKVBL
1430-1445 Vakcinace proti vybraným patogenům prasat - jeden z možných nastrojů snížení použití ATB, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA
Zakončení konference

Registrační formulář ...

Program a přihláška k tisku...

Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 300 Kč za osobu u člena svazu.
600 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 1111, nejpozději do 7.11.2019.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (www.schpcm.cz) nejpozději do 7.11.2019. Přihlášku je možno zaslat rovněž poštou na adresu: Svaz chovatelů prasat,z.s.; Bavorská 856/14; 155 00 Praha 5. nebo elektronicky na adresu: blazkova@schpcm.cz.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)

Organizační spolupráce: Magdalena Blažková; Ing. Pavla Šťastná