Chov prasat 2019

Program

900-1000 Registrace účastníků
1000-1010 Zahájení konference
1010-1100 Je vysoký počet selat ve vrhu ekonomicky efektivní? MVDr. Josef Vinduška, ZOD Žichlínek
1100-1200 Budoucnost produkce prasat v EU pod vlivem opatření ke zlepšení welfare, ochrany životního prostředí a požadavků spotřebitelů. Dr. Albert Hortmann-Scholten, LWK Niedersachsen, Německo
1200-1230 Testování zvířat jako nástroj zlepšování ekonomiky chovu Prof. Roman Stupka, ČZU
1230-1330
Oběd
1330-1430 Poodstavové průjmy. Co s nimi bez zinku?, ,Enrique Marco DVM, MARCO VETGRUP S.L.P., Španělsko
1430-1450 Welfare v chovu prasat, ukončení krácení ocásků selat – priorita EU, MVDr. Miroslava Lutzová, SVS
1450-1510 Videoprohlídka chovu Integraz Záhorčí - Háj u Duchcova.
Zakončení konference

Registrační formulář ...

Program a přihláška k tisku...

Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 200 Kč za osobu u člena svazu.
600 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 711, nejpozději do 2.11.2018.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (www.schpcm.cz) nejpozději do 2.11.2017. Přihlášku je možno zaslat rovněž poštou na adresu: Svaz chovatelů prasat,z.s.; Bavorská 856/14; 155 00 Praha 5. nebo elektronicky na adresu: blazkova@schpcm.cz.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)

Organizační spolupráce: Magdalena Blažková; Ing. Pavla Šťastná