Valná hromada 2024


předsednictvo Svazu chovatelů prasat, z.s. svolává podle stanov na úterý 11. června 2024

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v konferenčním centru SVÚ Jihlava, Rantířovská 93/20, 586 01 Jihlava.
Začátek jednání v 9:30 hod.; prezence od 9:00.


Program jednání:
1. Zahájení
2. Procedurální náležitosti
3. Zpráva předsednictva o činnosti od poslední VH
4. Zpráva revizní komise
5. Záměry činnosti SCHP v dalším období
6. Volby do orgánů SCHP
7. Změny stanov a volebního a jednacího řádu
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr


V rámci valné hromady vystoupí zástupci MZe a SZIF s informacemi o dotacích a zástupce SVS s nejnovějšími informacemi o vývoji AMP a doporučeními pro chovatele prasat.

Návrh stanov a jednacího řádu najdete na stránce http://www.schpcm.cz/aktuality/vh_navrh_2024.pdf.