V Německu se stavy nesnižují

Původní předpoklad, podle něhož se stavy prasat v Německu po nálezu AMP začnou snižovat, se zřejmě nenaplňuje. Podle předběžných výsledků sčítání stavů na konci roku se zdá, že počty prasat zůstávají stejné. Podle zprávy statistiků je počet prasat těsně pod úrovní 26 milionů kusů. Z toho je 11,9 milionu prasat ve výkrmu, 7,7 milionu selat a 4,7 milionu zvířat v předvýkrmech. Všechny kategorie jsou mírně pod úrovní loňského roku, jen u prasat na výkrm je vývoj opačný (+1,7%).

Jedinou kategorií, která vykázala výraznější pokles jsou prasnice. Těch při meziročním srovnání ubylo téměř 100 tisíc.

S touto informací však vůbec nekoresponduje to, že jak Dánsko, tak Holandsko, udávají výrazný propad exportu selat do Německa, který trvá již několik měsíců. Měl by se tedy v počtu mladých prasat i prasat na výkrm již promítnout. Částečně je ale tenhle vývoj zakryt velkým množstvím neporažených prasat.

Zdroj: Eurostat