Navzdory problémům s morem ruská produkce roste

Ještě před sedmi lety bylo Rusko hluboce závislé na dovozu vepřového masa. V rámci politických opatření, zavedených po anexi Krymu, však zakázalo dovoz vepřového masa a začalo intenzivně investovat do chovů. Spotřebitelé zaplatili za toto rozhodnutí obdobím nedostatku vepřového a jeho vysokými cenami. Díky obrovskému posílení domácího sektoru chovu vepřového masa se Rusko dnes dostalo mezi pět největších světových producentů prasat. V roce 2020 bylo v Rusku vyrobeno 4,27 mil. tun vepřového masa (vyjádřeno v JUT) a přeskočilo tak v žebříčku Brazílii.

Z dovozce se Rusko změnilo v exportéra a především asijský trh podporuje růst výroby. Export do Hongkongu se zvyšuje stejně jako vývoz do Vietnamu. Přitom se však v Rusku stále objevuje AMP. Jen od začátku letošního roku se objevilo 36 nových ohnisek na farmách. Zdá se, že se problém AMP opět stupňuje, protože loni to bylo za celý rok 56 ohnisek. Vzhledem k tomu, že postižení chovatelé většinou nejsou schopni získat kompenzaci za likvidaci chovu, snaží se zvířata za každou cenu prodat a tím přispívají k šíření moru.

Za poslední rok se zvýšila produkce v Rusku o 9 % a vláda předpokládá, že k růstu by mělo docházet ještě přinejmenším dva roky, po které budou nastupovat do produkce podniky, které jsou budovány na základě podpor schválených v roce 2018. Jestli a případně jak do tohoto odhadu zasáhne další vlna AMP není jasné.

Zdroj: PigProgress