Odstupové vzdálenosti se vrací do legislativy

Asi každý zná situaci, kdy se nová zástavba až nepříjemně blíží zemědělským podnikům a jen několik měsíců po dostavění začíná koloběh stížností na zápach. V nově schváleném zákoně o ochraně ovzduší se znovu objevují minimální odstupové vzdálenosti, které bude nutno brát v úvahu při přípravě územního plánu. Mělo by se tak zabránit, aby se obytná zástavba příliš přiblížila podnikům produkujícím emise a zároveň naopak také tomu, aby se takové podniky vklínily do zástavby.

Podle zákona by se odstupová vzdálenost měla pohybovat v rozmezí 200 až 500 metrů. Přesná čísla uvede vyhláška, která pro každý druh podnikání produkujícího emise určí přesnou odstupovou vzdálenost.

Samozřejmě se tento systém bude uplatňovat jen u nově vznikajících staveb. Tam, kde obtížné sousedství obytné zástavby s podnikem už vzniklo, bohužel odstupové vzdálenosti nepomohou.

Zdroj: MŽP