Africký mor prasat

S oplocením může pomoci LEADER  (Týden 8, rok 2021)
Novela vyhlášky o ochraně zvířat proti týrání zdvihla vlnu vášní. Především ze strany některých menších chovů nebo chovů zařazených do systému ekologického zemědělství zaznívala ostrá kritika proti povinnosti mít hospodářství oplocená a v případě venkovního chovu zabránit možnosti kontaktu s divokými zvířaty dokonce dvojitým plotem. Je celkem pochopitelné, že nové povinnosti ukládané v době, kdy všichni chovatelé prasat prodělávají, se mohou setkat s nevstřícnou odezvou.
Číst dál ...

První asijská země uznala regionalizaci Německa  (Týden 8, rok 2021)
Bezprostředně po ohlášení prvního případu afrického moru prasat v Německu (11. září 2020) ohlásily všechny země mimo EU, že zakazují dovoz německého vepřového masa. Přes veškerou diplomatickou snahu se nepodařilo vlády přesvědčit, že by měly respektovat regionalizaci schválenou Mezinárodní organizací pro zdraví zvířat (OIE). Podle ní by nesmělo být vyváženo "jen" maso z regionů postižených morem.
Číst dál ...

Mor není jen v Německu  (Týden 8, rok 2021)
Pokud by vzal člověk v úvahu to, o čem se mluví a píše, mohlo by se zdát, že AMP je jen v Německu a Číně. Bohužel to není v žádném případě pravda. Kromě ohrožení ze severu se totiž africký mor prasat blíží i ze Slovenska a Maďarska. Až do začátku letošního roku se nákaza omezovala v podstatě jen na oblasti těsně okolo hranic s Maďarskem. Na konci ledna však byl nalezen uhynulý divočák s pozitivním nálezem mnohem hlouběji ve vnitrozemí. Mor se posunul do hornaté oblasti v okrese Gelnica a je 20 kilometrů vzdálen od nejbližších nálezů. Vzhledem k terénu bude velmi komplikované bránit dalšímu šíření AMP.
Číst dál ...

Africký mor prasat mutuje  (Týden 7, rok 2021)
Vědci v Číně objevily dvě nové varianty viru AMP. Obě jsou méně smrtící a spekuluje se o tom, zda jde o přirozenou mutaci, nebo o výsledek očkování některými nepovolenými vakcinami. V Číně se totiž objevily dvě, které mají velmi podobnou charakteristiku jako nově objevená varianta viru. Vakcína byla vytvořena odstraněním dvou genů a tím se výrazně snížila mortalita nemoci. Zvířata tak mor prodělají, ale přežijí ho. To je sice pozitivem, ale použití takových vakcín může zakrýt skutečný stav, a mohou způsobit, že nákaza začne probíhat chronicky. Proto čínská vláda proti používání těchto vakcín intenzivně bojuje.
Číst dál ...

Čína dál bojuje s morem  (Týden 5, rok 2021)
Přes ambiciózní prohlášení čínské vlády o zvyšování produkce a soběstačnosti ve vepřovém mase stále ještě není definitivně uzavřena ani záležitost afrického moru prasat. Nedochází sice už k nekontrolovanému šíření, přesto se občas objevují pozitivní farmy - obvykle v souvislosti s nelegální přepravou zvířat.
Číst dál ...

Načti další zprávy