Chov prasat 2024

Program

900-1000 Registrace účastníků
1000-1010 Zahájení konference
1010-1030 Kam směřuje welfare prasat?, RNDr. Gudrun Illmannová, ČZU
1030-1100 Africký mor prasat v ČR a EU, MVDr. Tomáš Jarosil, SVS
1100-1210 Biosecurity v chovech prasat a její ekonomický dopad, Nele Caekebeke, Biocheck Pigs, Nizozemí
1210-1230 Možnosti ochrany proti hmyzu v chovech prasat, Ing. Petr Švingr, Biocont Laboratory
1230-1330
Oběd
1330-1415 Ekonomika chovu prasat v ČR a postavení ČR v mezinárodní konkurenci, Ing. Jan Boudný, ÚZEI
1415-1445 Podpora chovu prasat v SZP, Ing. Josef Tabery, Ing. David Kuna, MZe
1445-1500 Zdravotní monitoring a prevalence vybraných onemocnění prasat v ČR, MVDr. Tomáš Jirásek, CEVA Animal Health
Zakončení konference

Registrační formulář ...

Organizační pokyny

1.Účastnický poplatek činí: 300 Kč za osobu u člena svazu.
700 Kč za osobu u nečlena svazu
Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky,
číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308,
variabilní symbol: 811, nejpozději do 3.11.2023.

2. Registrace je z technických důvodů nutná! Počet účastníků je omezen.

3. Registraci provádějte elektronicky na stránkách svazu (http://www.schpcm.cz/svaz/konference/registrace.aspx) nejpozději do 3.11.2022.

4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.

5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.

6. Případné dotazy na tel: 607 667 331
e-mail: stibal@schpcm.cz nebo tel: 224 453 220


Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)

Organizační spolupráce: Magdalena Blažková