COVID-19

Doporučení pro chovy prasat

Chovy hospodářských zvířat jsou velmi speciální skupinou podniků, které musejí zajistit trvalý provoz, protože v opačném případě může hrozit týrání zvířat. Proto Svaz chovatelů prasat doporučuje všem chovatelům zavést mimořádná opatření. Ta bohužel nemohou zabránit tomu, aby vzniklo u někoho z ošetřovatelů podezření na COVID-19 nebo aby nebyl pozitivně testován. Měla by však napomoci tomu, aby v případě, že se tak stane, neupadli do karantény všichni zaměstnanci a k tomu, aby mohl chov, alespoň v nejzákladnějším režimu zabezpečit fungování.

Doporučená opatření v chovech prasat

Země živitelka otevře letos své brány  (Týden 22, rok 2021)
Zklidnění epidemiologické situace s sebou přináší i návrat běžných akcí. Jednou z těch, které mají dlouholetou tradici je i Země živitelka. Její 47. ročník se bude konat za zpřísněných hygienických podmínek v termínu od 26. do 31. srpna.
Číst dál ...

Po dlouhém klidu přišel pokles  (Týden 47, rok 2020)
Po více než dvou měsících bez pohybu klesla ve středu německá vyhlášená cena o 8 centů (1,19€/kg JUT). Podobně negativní vývoj je patrný i v Dánsku, kde jatečná prasata zlevnila již minulý týden a nyní se situace opakuje. Trh poklesl o dalších 20 ore (9,60 DKK/kg). Důvodem je všeobecně se zhoršující situace v celé EU - k poklesu cen docházelo v průběhu uplynulého týdne prakticky všude. Nejmírnější průběh mělo zlevňování ve Francii (-1 cent) a naopak nejhorší v Holandsku (-9 centů). Mnoho států opět přijímá opatření, která uzavírají restaurace, školy a další zařízení. Proto rychle klesá poptávka po mase. Zároveň trvají problémy s uzavírkami jatek a přebytkem neporažených prasat.
Číst dál ...

Přebytek prasat se objevuje i v Dánsku  (Týden 46, rok 2020)
Situace, která nyní nastává v Dánsku, byla očekávána již v podstatě od počátku problémů v sousedním Německu. Až nyní to ale dánští chovatelé přiznali. Základem obtíží je to, že Dánsko vyváželo do Německa každý týden 120 tisíc selat. Obtíže německých chovatelů ale znamenají, že mnoho z nich nenaskladnilo výkrm a potřeba dovozu selat tak klesla na 95 tisíc. Výsledkem je obrovský nadbytek nezobchodovaných selat na dánských farmách a prudké snižování ceny.
Číst dál ...

Tlak uvnitř EU se zvyšuje  (Týden 46, rok 2020)
Cena v Německu dál zůstává nazměněná. Chovatelé budou i v příštím týdnu dostávat 1,27 €/kg JUT za tepla. Mění se však vyhlášená cena v Dánsku. Po tom, co se problémy s porážkami rozšiřily, i tam poklesla cena jatečných prasat o 50 ore (6 centů).
Číst dál ...

MZe zveřejnilo zásady pro rok 2021  (Týden 46, rok 2020)
Všichni chovatelé prasat již netrpělivě čekali na zveřejnění Zásad pro vyplácení dotací pro rok 2021. Tak jako obvykle, jsou v nich vyjmenovány všechny dotační tituly vyplácené z národních prostředků. Většina z nich je shodná s tím, jak platily v loňském roce. Důvodem, proč chovatelé prasat čekali na znění Zásad netrpělivěji než ostatní, je skutečnost, že je v nich poprvé popsán nový dotační titul 8.F.d.
Číst dál ...

Načti další zprávy